Honda Digital Sound of Honda / Ayrton Senna 1989, 5 by Dentsu Inc. Tokyo

Adsarchive » Digital » Honda » Sound of Honda / Ayrton Senna 1989, 5

Sound of Honda / Ayrton Senna 1989, 5

Pin to Collection
Add a note
Industry Cars, Business equipment & services, Corporate Image
Media Digital, Interactive & Mobile
Market Japan
Agency Dentsu Inc. Tokyo
Production Rhizomatiks
Released November 2013

Awards

One Show 2014
Interactive Data and Human Experience / Online Data Visualization & Info Graphics Gold Pencil

Credits & Description

Category Data and Human Experience / Online Data Visualization & Info Graphics
Agency DENTSU / Tokyo
Client Honda
Title Sound of Honda / Ayrton Senna 1989
URL http://as1989.com/
Art Director Yu Orai
Writer Sotaro Yasumochi , Nadya Kirillova
Creative Director Kaoru Sugano
Designer Takato Kanehara, Kotaro Yamaguchi
Production Company Rhizomatiks Co., Ltd. / Tokyo, Qosmo Inc. / Tokyo, METAPHOR Inc. / Tokyo, fuzz, Inc. / Tokyo, MARK.inc / Tokyo, Shipoo Inc. / Tokyo, Dentsu Creative X Inc. / Tokyo
Director Kosai Sekine, Taeji Sawai, Tadashi Tsushima, TAKCOM , Munechika Inudo, Toshiyuki Nagashima
Agency Dentsu Inc. / Tokyo
Agency Producer Takao Kaburaki, Takuma Sato, Sungwon Kim, Takashi Hirano
Creative Team Misa Ueda, Masafumi Fujioka, Ryoko Toyama, Kenya Miyashita, Hinako Hirata, Yo Yuzaki, Haruhiko Ishikawa, Hiroki Kunieda, Tatsushi Asaga, Tetsuro Hirano, Yosuke Kai, Ko Sato, Toshiyuki Ichihara, Atsushi Terajima, Hidenori Chiba, Kunio Tamada, Tomoaki Yanagisawa, Muryo Honma, Hiroyuki Hori, Tatsuya Yamamoto, Daisuke Shigihara, Kentaro Yasui, Tatsuya Tsunoda, Jun Imamiya, Ken Imamura, Akihiro Mikawa, Hiroaki Sawato
Creative Technologist Kaoru Sugano, Kyoko Yonezawa, Naoya Miura
Digital Artist/Multimedia Daito Manabe
Editor Sakura Seya, Tomohiro Endo
Music & Sound Mitsuru Tajika, Masaaki Azuma, Masaru Takahashi, Erito Ayaki
Photographer Senzo Ueno
Programmer Satoru Higa, Ichitaro Masuda, Yosuke Seki, Nao Tokui, Toru Urakawa, Takanori Yoshimura
Sound Designer Tomoyuki Kawamura