Accrex Outdoor SUNFLOWERS by Cc&e Guangzhou

Adsarchive » Outdoor » Accrex » SUNFLOWERS

SUNFLOWERS

Pin to Collection
Add a note
Industry Prescription Eyewear
Media Outdoor, Billboard, Poster, Transportation & Vehicles
Market China
Agency Cc&e Guangzhou
Executive Creative Director Daming Zheng, Bifeng Tang
Art Director Zhijian Xie
Copywriter Daming Zheng, Bifeng Tang, Han Jiang
Released January 2007

Credits & Description

Company: CC&E, CHINA, Guangzhou
Executive Creative Director: Daming Zheng
Copywriter: Daming Zheng \ Bifeng Tang \ Han Jiang
Art Director: Zhijian Xie