Jinlaike Outdoor NECKLACE by Cc&e Guangzhou

Adsarchive » Outdoor » Jinlaike » NECKLACE

NECKLACE

Pin to Collection
Add a note
Industry Apparel, Clothing & Footwear, Shoes
Media Outdoor, Billboard, Poster, Transportation & Vehicles
Market China
Agency Cc&e Guangzhou
Art Director Ken Man, Ronin Sui
Copywriter Daming Zheng, Bifeng Tang
Photographer Xingfei Fang
Released November 2005

Credits & Description

Company: CC&E, CHINA, Guangzhou
Creative Director: Daming Zheng/Ronin Sui
Copywriter: Daming Zheng/Bifeng Tang
Art Director: Ronin Sui/Ken Man
Photographer: Xingfei Fang