Panasonic Outdoor VIERA-A-POSTER by Dentsu Inc. Tokyo

Adsarchive » Outdoor » Panasonic » VIERA-A-POSTER

VIERA-A-POSTER

Pin to Collection
Add a note
Industry TV
Media Outdoor, Billboard, Poster, Transportation & Vehicles
Market Japan
Agency Dentsu Inc. Tokyo
Creative Director Tsutomu Takada, Toshio Kurihara
Art Director Isamu Sato, Keitaro Shirai, Yousuke Asayama
Copywriter Kei Nakayama, Yuki Okubo, Kentaro Fukui
Photographer Nooki Tsunuta
Typographer Yasuhiro Saeki-Amana
Released April 2005

Credits & Description

Company: DENTSU, JAPAN, Tokyo
Creative Director: Tsutomu Takada/Toshio Kurihara
Copywriter: Kei Nakayama/Yuki Okubo/Kentaro Fukui
Art Director: Yousuke Asayama/Keitaro Shirai/Isamu Sato
Typographer: Yasuhiro Saeki-Amana (CG)
Photographer: Nooki Tsunuta