China Children & Teenagers' Fund Print PENKNIFE by Cc&e Guangzhou

PENKNIFE

Pin to Collection
Add a note
Media Print, Magazine & Newspaper
Market China
Agency Cc&e Guangzhou
Creative Director Ronin Sui
Art Director Sigurd Zhang
Copywriter Daming Zheng, Bifeng Tang
Photographer Xingfei Fang
Released April 2005

Credits & Description

Company: CC&E, CHINA, Guangzhou
Creative Director: Daming Zheng, Ronin Sui
Copywriter: Daming Zheng, Bifeng Tang
Art Director: Sigurd Zhang
Photographer: Xingfei Fang