Diaopai Print LION by Cc&e Guangzhou

Adsarchive » Print ads » Diaopai » LION

LION

Pin to Collection
Add a note
Industry Oral Hygiene, Health & Pharmaceuticals, Washing powders & Detergents
Media Print, Magazine & Newspaper
Market China
Agency Cc&e Guangzhou
Creative Director Leo Zou, Tango Wang, Khaikai Huang
Art Director Coco Xiao, Sunny Yang, Liu Yi-Ping
Copywriter Miu Miao, Daming Zheng, Bifeng Tang
Photographer Li Chuyi, Liang Feng
Released December 2004

Credits & Description

Company: CC&E ADVERTISING, CHINA, Guangzhou
Creative Director: Daming Zheng/Leo Zou
Copywriter: Daming Zheng/Miu Miao
Art Director: Coco Xiao