Fujikyuko Co. Print DODONPA by Dentsu Inc. Tokyo

DODONPA

Pin to Collection
Add a note
Media Print, Magazine & Newspaper
Market Japan
Agency Dentsu Inc. Tokyo
Creative Director Osamu Takado
Art Director Koichiro Toda
Copywriter Kentaro Shihaku
Photographer Takeshi Kanou
Released April 2003

Credits & Description

Creators
Copywriter: Kentaro Shihaku
Art Director: Koichiro Toda
Account Supervisor:
Advertiser Supervisor:
Creative Director: Osamu Takado
Photographer: Takeshi Kanou
Typographer:
Illustrator:
Advertising Agency:
Creative Team:
Other: