Xerox Print ROSE ON A COPY SHEET by Dai-ichi Kikaku Co.

Adsarchive » Print ads » Xerox » ROSE ON A COPY SHEET

ROSE ON A COPY SHEET

Pin to Collection
Add a note
Industry Printers, Scanners & Supplies, Business equipment & services
Media Print, Magazine & Newspaper
Market Japan
Agency Dai-ichi Kikaku Co.
Creative Director Shigeru Komatsu
Art Director Atsushi Hanazawa
Copywriter Shinju Tao
Photographer Yoshinobu Aikawa
Account Supervisor Yoshito Igarashi
Typographer Toshiharu Tezuka
Illustrator Keiko Kita
Released February 1998

Credits & Description

Creators
Copywriter: SHINJU TAO
Art Director: ATSUSHI HANAZAWA
Account Supervisor: YOSHITO IGARASHI
Advertiser Supervisor: SHUICHI KANAHAMA
Creative Director: SHIGERU KOMATSU
Photographer: YOSHINOBU AIKAWA
Typographer: TOSHIHARU TEZUKA
Illustrator: KEIKO KITA
Advertising Agency:
Creative Team:
Other: