Huawei Print KARAOKE by Cc&e Guangzhou

Adsarchive » Print ads » Huawei » KARAOKE

KARAOKE

Pin to Collection
Add a note
Industry Mobile phones, devices & accessories
Media Print, Magazine & Newspaper
Market China
Agency Cc&e Guangzhou
Creative Director Fish Liu
Art Director Fish Liu, Tita He
Copywriter Daming Zheng, Bifeng Tang, Fiona Li
Photographer Yiping Liu
Released November 2010

Credits & Description

Category: Home Electronics & Audio-Visual
Advertiser: HUAWEI
Product/Service: U8500 CAMERA PHONE
Agency: CC&E GUANGZHOU
Type Of Ad: Magazine
Date of First Appearance: Nov 15 2010
Entrant Company: CC&E GUANGZHOU, CHINA
Chief Creative Officer: Daming Zheng
Creative Director: Yiping Liu/Fish Liu
Copywriter: Daming Zheng/Fiona Li
Art Director: Yiping Liu/Fish Liu/Tita He
Photographer: Yiping Liu
Account Manager: Toby Zhong
Other Credits: Fan Feng/Roc Yu/Tita He