Matsushita Electric Industrial Print EMERGENCY RADIO by Dentsu Kansai

EMERGENCY RADIO

Pin to Collection
Add a note
Industry Electronic Devices & Home Appliances
Media Print, Magazine & Newspaper
Market Japan
Agency Dentsu Kansai
Creative Director Tsutomu Takada, Toshinori Matsuda
Art Director Yoshihiro Tateishi, Yuji Kato, Ryuichi Sakamoto
Copywriter Masaru Suzuki, Yoshihiko Yamasaka, Hitoshi Hasegawa
Photographer Munetaka Onuki
Typographer Takashi Taniai
Released March 2006

Credits & Description

Company: DENTSU KANSAI, JAPAN, Tokyo
Creative Director: Tsutomu Takada/Toshinori Matsuda
Copywriter: Masaru Suzuki/Yoshihiko Yamasaka/Hitoshi Hasegawa
Art Director: Yuji Kato/Yoshihiro Tateishi/Ryuichi Sakamoto
Typographer: Takashi Taniai(CG)
Photographer: Munetaka Onuki