Lizi Print TERRORISTS by Cc&e Guangzhou

Adsarchive » Print ads » Lizi » TERRORISTS

TERRORISTS

Pin to Collection
Add a note
Industry Insecticides
Media Print, Magazine & Newspaper
Market China
Agency Cc&e Guangzhou
Creative Director Fish Liu
Art Director Yiping Liu, Eason Yi, Joyee Li
Copywriter Daming Zheng, Bifeng Tang, Rita Jian
Illustrator Yuandong Liu
Released March 2011

Credits & Description

Category: Household: Other
Advertiser: LIZI
Product/Service: MOSQUITO KILLER
Agency: CC&E GUANGZHOU
Type Of Ad: Magazine
Date of First Appearance: Mar 7 2011
Entrant Company: CC&E GUANGZHOU, CHINA
Chief Creative Officer: Daming Zheng
Creative Director: Yiping Liu/Fish Liu
Copywriter: Daming Zheng/Rita Jian
Art Director: Yiping Liu/Eason Yi/Joyee Li
Illustrator: Yuandong Liu