Amnesty International Radio THREATS by McCann Oslo

THREATS

Pin to Collection
Add a note
Industry Charities, Foundations, Volunteers, Public Safety, Health & Hygiene, Human Rights
Media Radio
Market Norway
Agency McCann Oslo
Director Jonas Torgersen
Account Supervisor Lene Gjelsvik
Released October 2004

Credits & Description

Advertising Agency: McCANN NORWAY, NORWAY, Oslo
Scriptwriter: Bjornar Olsen/Espen Lie Andersen
Account Supervisor: Lene Gjelsvik
Advertiser's Supervisor: Lasse Imrik
Director: Jonas Torgersen
Sound Engineer: Hans Kristian Heide


Script in English

VO: Hello. There are many countries whose citizens are not allowed to express their opinions on political matters. Criticism of the authorities is not tolerated and threats are often used to stamp out freedom of speech...and...human rights.

SFX: Somebody enters the studio and threatens "the voice-over" with a gun.

VO: ..alright...alright..
Personally, I think the government should decide peoples' opinions. We must all reject what Amnesty International says and stands for. Thank you.
Script in Orginal Language

VO: Hei! I mange land får ikke befolkningen lov til å si hva de mener. Kritikk av myndighetene blir slått hardt ned på og hindret ved hjelp av trusler. Medlemmene i Amnesty International jobber for at ytringsfrihet og menneskerettigheter....

SFX: avbrutt av at noen kommer inn i studio og vi hører en revolverhane som spennes

VO: .........ja...ja.....
Personlig mener jeg at myndighetene bør bestemme hva innbyggerne skal mene. Vi må alle ta avstand fra det Amnetsy International sier og står for. Takk.