CHILD by Verdens Sterkeste Mann for If Insurance

Adsarchive » Radio » If Insurance » CHILD

Pin to Collection
Add a note
Industry Banking & Financial Services, Insurance
Media Radio
Market Norway
Agency Verdens Sterkeste Mann
Director Jørgen Lauritzen
Account Supervisor Gro Myking
Released November 2006

Credits & Description

Advertising Agency: KITCHEN (LEO BURNETT), NORWAY, Oslo
Scriptwriter: Maria Myhre/Marit Rui
Account Supervisor: Gro Myking
Director: Jørgen Lauritzen
Sound Engineer: Kjetil Røst Nilsen


Script in English

MVO1:If Risk Test number 11537. What is the risk that a child orders insurance by itself?

SFX:Baby noises

MVO1:Ok

SFX:Baby noises

MVO1:Yes, now say what you’re supposed to say..

SFX:Baby noises

MVO1:Ok, one more time. Pick up the phone.

SFX:Baby noises

MVO1:Oh no now coochi-coochi-coo…

SFX:Baby noises

MVO1:Well, that wasn’t too impressive. The risk that THE child orders insurance by itself is .0004 percent. Hm. Maybe that’s why only 3 out of 10 children have insurance.

ANN:Does your child have insurance? With If Children's insurance you can be certain that your child will receive help if something serious should happen. Call us on 0 24 00 and order now.


Script in Orginal Language

MVO1:If risikotest nr.11537. Ka er risikoen for at en unge klar å bestill forsikring sjølv? man hører et lite barn pludrer for seg selv

MVO1:”Ok. Ja, sei det du sku’ sei.” (man hører lite barn pludrer for seg selv).

MVO1:”Ok. Ein gong tell. Ta opp telefonrøret. Sjå her, ta opp telefonrøret. (barnet fortsetter å pludre og nynne i sin egen verden)

MVO1:”Ikkje noko dikking nå”. (Barnet taster på telefonen, og stikker røret opp i munnen). ”Ta opp telefonrøret”

MVO1:hmm. Dette var ikkje så imponeranes. Risikoen for at de unge bestill forsikring sjølv er altså 0,00004 prosent. Hm… det e kanskje derførr kun 3 av 10 barn e førrsikra.

ANN:Er barnet ditt forsikret? Med if barneforskring kan du være sikker på at barnet ditt får hjelp om noe alvorlig skulle skje. Ring oss på 02400, så får du vite mer.

The Radio ad titled CHILD was done by Verdens Sterkeste Mann advertising agency for product: Children's Insurance (brand: If Insurance) in Norway. It was released in Nov 2006.