Dexia Bank Radio WIG by Duval Guillaume Modem Antwerp

Adsarchive » Radio » Dexia Bank » WIG

WIG

Pin to Collection
Add a note
Industry Banking & Financial Services
Media Radio
Market Belgium
Agency Duval Guillaume Modem Antwerp
Director Christophe Cossement, Raf Debraekeleer
Creative Director Jens Mortier
Account Supervisor Inez De Pooter
Released May 2004

Credits & Description

Advertising Agency: DUVAL GUILLAUME BRUSSELS, BELGIUM
Creative Director: Jens Mortier
Scriptwriter: Peter Ampe
Agency Producer: Raf Debraekeleer
Account Supervisor: Inez de Pooter
Advertiser's Supervisor: Staf Helbig/Dirk Schyvinck
Director: Raf Debraekeleer/Christophe Cossement
Sound Engineer: Christophe Cossement


Script in English

VO: All over the country youngsters are being exploited by heartless bosses. That is why Axion sends out Roger MacFurtiff, king of camouflage.

Roger: Indeed I am! And today I am disguised as a wig and I’m lying very still on the bald head of a bad boss.

VO: And what is your plan, Roger?

Roger: Well, I am just going to wiggle around a little bit…

Boss: Gee, my wig really itches today…

Roger: HAHAAAAAAA!

Boss: Oh no! It’s Roger MacFurtiff!

Roger: Indeed it is! Now, ya shiny meathead, get off those students backs and I will get off yer head!

VO: Wow Roger, that was a bald move!

Roger: Indeed it was!

Packshot: Axion, the bank for youngsters and respecting youth.
Script in Orginal Language

VO: Overal ter lande worden jongeren uitgebuit door slechte bazen. Daarom stuurde Axion...Roger van Duffel...Koning van de camouflage.

Roger: Vandaag heb ik mijn eigen verkleed in een toupet en ik lig hier heel stil op de kop van een slechte baas..

VO: En Roger, wat zijn de plannen?

Roger: Ewel, ik ga nu wat rondwandelen op die zijn schedel.

Boss: Verdorie, mijn haar jeukt zo vandaag...

Roger: HAHAAA!!!

Boss: Ah nee, ‘t is Roger van duffel.

Roger: Hé, mottige vleesklak, ge moogt een wat minder irriterend zijn voor uw jobstudenten.

Boss: Niet op mijn kop zitten, Roger.

VO: Roger, gij verdient een standbeeld.

Roger: Joa, da is woa.

Jingle: Axion. Respecting Youth.
Brief Explanation

Axion 'youth banking' is a department of Dexia Banking.