Eyebank Foundation Radio CLOSE YOUR EYES by TBWA\santiago Mangada Puno

Adsarchive » Radio » Eyebank Foundation » CLOSE YOUR EYES

CLOSE YOUR EYES

Pin to Collection
Add a note
Industry Charities, Foundations, Volunteers, Public Safety, Health & Hygiene
Media Radio
Market Philippines
Agency TBWA\santiago Mangada Puno
Released December 2004

Credits & Description

Advertising Agency: TBWA\SANTIAGO MANGADA PUNO, THE PHILIPPINES
Creative Director: Melvin Mangada
Scriptwriter: Tanke Tankeko
Agency Producer: Sunny Lucero
Account Supervisor: Portia Catuira
Advertiser's Supervisor: Dra Menguita Padilla

Script in English
MVO: Can you close your eyes for five seconds? How about ten? What about thirty seconds? A minute? Can you close your eyes for an hour? What about a whole day? A month? A year? Can you keep it shut for twenty-eight years? You’re lucky to have the luxury of choosing how long you’d want to go blind.
Me? The only hope I see is in your goodness.
I hope you’d call 893-5995 so you’ll be illuminated on how you can help Eye Bank bring the gift of sight to thousands of people just like me. I hope you won’t turn a blind eye on my plea.
Script in Orginal Language
MVO: Kaya mo bang pumikit ng limang segundo? E sampu? Tatlong pung segundo, kaya mo? Isang minuto? Kaya mong pumikit ng isang oras? Eh isang araw? Isang buwan? Isang taon? Dalawampot walong taon kaya, kaya mo?
Buti ka pa kaya mong gustuhin kung gaano ka katagal hindi makakita. Ako ang nakikita ko lang pag-asa ay ang kabutihang loob ninyo.
Sana tumawag ka sa 8935995 ng malinawan ka ng Eyebank kung papaano mo matutulungan ang libo-libong katulad ko na makakita muli.
Sana wag ka ng magbulagbulagan pa, kaya kong maghintay, ikaw? Kaya mo bang magbigay?