Johnson’s Radio THUNDER CLOUDS by Proximity Philippines

Adsarchive » Radio » Johnson’s » THUNDER CLOUDS

THUNDER CLOUDS

Pin to Collection
Add a note
Industry Hygiene & Personal Care Products
Media Radio
Market Philippines
Agency Proximity Philippines
Executive Creative Director Joel Limchoc, Simon Welsh
Creative Director Brandie Tan
Account Supervisor Felicia Almario
Production HIT Productions
Released August 2010

Credits & Description

Category: Cosmetics & Beauty, Toiletries
Advertiser: JOHNSON & JOHNSON
Product/Service: MODESS THERMOCONTROL SANITARY TOWELS
Agency: BBDO GUERRERO/PROXIMITY PHILIPPINES
Executive Creative Director: Simon Welsh/Joel Limchoc
Creative Director: Brandie Tan
Scriptwriter: Jao Bautista
Agency Producer: Jing Abellera
Account Supervisor: Felicia Almario
Production Company: HIT PRODUCTIONS, Makati City, THE PHILIPPINES
Date of First Appearance: Jan 1 1900 12:00AM
Entrant Company: BBDO GUERRERO/PROXIMITY PHILIPPINES, Makati City, THE PHILIPPINES

Full script of the ad IN ENGLISH, REGARDLESS OF THE ORIGINAL LANGUAGE OF THE AD
SFX: News sting FVO: Isolated thunderclouds are beginning to form north of Maria’s head. Likelihood of scattered emotional downpour is high. Her sense of judgment, partly cloudy, leading to a risk of a violent storm at the conference room for the next 5 days. This erratic condition is linked to warm temperatures building up in the central region of her hips, a phenomenon that is typical this time of the month. SFX: News sting FVO: Modess with Thermocontrol. Keep your period days cool.

Full script of the ad in the original language
SFX: News sting FVO: Pulu-pulong maiitim na ulap ang nagsisimulang mamuo sa dakong hilaga ng ulo ni Maria. Posibilidad ng pagkakaroon ng panaka-nakang pagbuhos ng luha ay nanatiling mataas. Ang kanyang pagiisip, bahagyang maulap, dahilan upang tinatayang makakaranas ng pabugsu-bugsong damdamin sa loob ng opisina sa susunod pang limang araw. Bunsod ang naturang pabagu-bagong timpla ng patuloy na pagtaas ng mainit na temperatura sa may gitnang bahagi ng kanyang balakang. Ang pag-iral ng nasabing kundisyon ay madalas sa ganitong panahon kada buwan. SFX: News sting ANN: Modess with Thermocontrol. Gawing maaliwalas ang period.

Brief Explanation
In order to spike up sales of the new Modess variant, there was a need to reinforce women’s understanding of its breakthrough Thermocontrol technology.