Betsson Radio SUIT by Scholz & Friends Stockholm

Adsarchive » Radio » Betsson » SUIT

SUIT

Pin to Collection
Add a note
Industry Culture, Leisure & Sport, Lottery & Gambling
Media Radio
Market Sweden
Agency Scholz & Friends Stockholm
Director Flickorna Larsson
Account Supervisor Thorsten Scholz, Friends Stockholm
Released March 2005

Credits & Description

Advertising Agency: SCHOLZ & FRIENDS STOCKHOLM, SWEDEN
Creative Director: Scholz & Friends Stockholm
Scriptwriter: Scholz & Friends Stockholm/Flickorna Larsson
Agency Producer: Scholz & Friends Stockholm
Account Supervisor: Scholz & Friends Stockholm
Advertiser's Supervisor: Fredrik Sidfalk
Director: Flickorna Larsson
Sound Engineer: Flickorna Larsson


Script in English

Father: How many new cards do you need?

Son: All of them.

Father: No, you don’t need to. Take two! Take these two right here...(takes two out of his son's hand). And the dealer takes five. Ha ha, well, than I raise a thousand.

Son: But dad, I don’t have that much money.

Father: But my sweet friend, you can’t play poker without money! I guess you have to take it out of your pocket money for a year in advance then?

Son: OK!

Father: OK, so you’ll see my hand. Oh what a pity! You only have one suit. Now look here. Four different suits. So I win as usual. Now Dad wins your last savings again. You’ll be in debt for the rest of your life if it goes on like this. OK, I’ll give you a chance to get even. Double or nothing.

Son: But I don’t want to.

Father: Cut the crap, deal the cards.

VO: Some like to play dirty. But if you like a more straight game, try Betsson.com. With two s’s. Poker, betting and Casino on the web.
Script in Orginal Language

Father: Hvor mange kort vil du så bytte?

Son: Alle.

Father: Nej det behøver du ikke. Tag to! Tag de to her..( tager dem ud af hånden på sin søn). Og giveren tager fem. Hæ hæ, ja så forhøjer jeg med et tusind.

Son: Men far jeg har ikke så mange penge.

Father: Men søde ven du kan jo ikke spille poker uden penge. Du bliver vel nødt til at få næste års lommepenge på forskud, så?

Son: OK!

Father: OK, du ser altså. Nå men det var ærgerligt! Du har kun en kulør. Se så her. 4 forskellige kulører. Så vinder jeg jo som sædvanligt. Nu vinder far jo dine sidste sparepenge fra dig igen. Du kommer jo til at sidde i gæld hele livet, hvis det fortsætter på denne måde. Ok jeg giver dig en chance for at komme på fode igen. Kvit eller dobbelt!

Son: Men jeg har ikke lyst.

Father: Sniksnak, nu spiller vi.

VO: Nogle kan lide at spille beskidt . Men hvis du vil have et renere spil så prøv Betsson.com. Med to s'er. Poker betting og Kasino på nettet.