Telenor Radio SAXENS by Bates Oslo

Adsarchive » Radio » Telenor » SAXENS

SAXENS

Pin to Collection
Add a note
Industry Internet Service Providers, Telecommunications Services
Media Radio
Market Norway
Agency Bates Oslo
Director Jon Iver Helgaker
Account Supervisor Roy Erik Hansen
Released October 2005

Credits & Description

Advertising Agency: BATES UNITED, NORWAY, Oslo
Scriptwriter: Per Kristian Voss Halvorsen/Vidar Sing/Stig/Stein
Account Supervisor: Roy Erik Hansen
Advertiser's Supervisor: Jan Age Waaler
Director: Jon Iver Helgaker
Sound Engineer: Torstein Tanum Morstad


Script in English

MAN 1: The Saxens are attacking!

MAN 2: Oh, no the Saxens.

MAN 1: Raise the drawbridge!

MAN 2: Raise the drawbridge!

MAN 3: Drawbridge? What? That? What is that all about? We don’t have a drawbridge.

MAN 2: We don’t have any draw. We just have a plain bridge.

MAN 1: Bring forth the boiling oil! The boiling oil!

MAN 2: Come on. The boiling oil.

MAN 3: Nobody has ever told me anything about boiling oil.

MAN 2: Eh…. Well…. We don’t have any boiling oil either.

MAN 1: Seek cover behind the city walls!

MAN 2: City walls? What city Walls?

MAN 1: Well the tavern! Everyone into the tavern!

ALL: Aaaahhhhhh!

ANN: History thought us to be prepared for outside attacks. If you choose ADSL Broadband from Telenor both firewall and secure e-mail are included. Order now at 05000.


Script in Orginal Language

MVO1: Hunerne kommer!

MVO2: Hunerne kommer.

MVO1: Hev vindelbroen!

MVO2: Hev vindelbroen.

MVO3: Vindel? det er ikke vindel...

MVO2: Vi har ikke vindel, vi har bare vanlig bro!

MVO1: Få frem den kokende olja da. Fram med olja!

MVO2: Kokende olje!

MVO3: Jeg har ikke fått beskjed om dette jeg.

MVO2: Åh. Vi har ikke kokende olje heller.

MVO1: Kom dere bak bymurene!

MVO2: Bymurer? Hvilke bymurer?

MVO1: Vertshuset da! Inn i vertshuset!

ALL: Uææææhhh!

ANN: Historien har lært oss at det er viktig å være forberedt på angrep utenifra. Velger du ADSL Bedrift fra Telenor er både brannmur og Sikker e- post inkludert. Bestill i dag på telenor.no eller ring oss på 05000