The Norwegian Cancer Foundation Radio A SINGLE CELL by Dinamo Reklamebyra

A SINGLE CELL

Pin to Collection
Add a note
Industry Charities, Foundations, Volunteers, Public Safety, Health & Hygiene
Media Radio
Market Norway
Agency Dinamo Reklamebyra
Director Espen Nordahl
Creative Director Lars Joachim Grimstad
Account Supervisor Anders Von Krogh, Ingunn Kristensen, Lise Schelvan
Released March 2004

Credits & Description

Advertising Agency: DINAMO REKLAMEBYRA, NORWAY, Oslo
Creative Director: Lars Joachim Grimstad
Scriptwriter: Lars Joachim Grimstad/Egil Pay/Jennie Ann Johansson/Ingrid Boon Ulfsby
Account Supervisor: Lise Schelvan/Anders von Krogh/Ingunn Kristensen
Advertiser's Supervisor: Ingunn Vik
Director: Espen Nordahl


Script in English

(A male voice speaks calmly, but is disturbed by the words "a single cell" which appears randomly during the spot.)

VO: Cancer. It's a strange disease. In fact, one single ce... (“one single cell”) ...one single cell is enough to ruin things for all the others. (“one single cell”) Think about it, there are more than fifty thous... (“one single cell”) ...fifty thousand billion cells in the human body, yet... (“one single cell”) ...yet one single cell can cause so much trouble... (“one single cell”) ...for all the others.

The National Cancer Society is working tirelessly...(“one single cell”)...to find ways of identifying and treating cancer – at every stage. If you call 0800 0800, you donate 15 pounds to help support this work.
Script in Orginal Language

(Mannlig stemme leser rolig og jevnt hele veien, men blir forstyrret av ordene "en celle" som sies gjentatte ganger oppå teksten, slik at det ødelegger for sammenhengen.)

VO: Kreft er en merkelig sykdom. Det er nemlig sånn at én celle ("én celle") kan være nok til å ødelegge for alle de andre. ("én celle") Tenk deg dette: Kroppen har over femti tusen ("én celle") milliarder celler, og likevel ("én celle") kan altså én celle forårsake så mye trøbbel ("én celle") for alle de andre.

Den Nasjonale Kreftforening arbeider hele tiden ("én celle") for å finne metoder som kan oppdage og behandle kreft – på alle stadier. Ringer du 820 44 123 støtter du dette arbeidet med 175 kroner. 820 44 123.