CHESS by McCann Stockholm for The Swedish National Debt Office

CHESS

Pin to Collection
Add a note
Industry Lottery & Gambling, Banking & Financial Services
Media Radio
Market Sweden
Agency McCann Stockholm
Director Max Vitali
Production Callboy
Producer Mattias Coldén
Released August 2010

Credits & Description

Category: Banking, Investment & Insurance
Advertiser: SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE
Product/Service: LOTTERY BONDS
Agency: STORÅKERS McCANN
Scriptwriter: Christian Heinig/Ola von Bahr
Account Manager: Mirja Hjelm
Advertiser's Supervisor: Robert Nygren
Production Company: CALLBOY, Stockholm, SWEDEN
Director: Max Vitali
Producer: Mattias Coldén
Sound Studio: Hotell Hellsten
Sound Engineer: Patrik Strömdahl
Other Credits: Lode Kuylenstierna/Callboy
Date of First Appearance: Jan 1 1900 12:00AM
Entrant Company: STORÅKERS McCANN, Stockholm, SWEDEN

Full script of the ad IN ENGLISH, REGARDLESS OF THE ORIGINAL LANGUAGE OF THE AD
SFX: Beep FVO: Hi Philip, it’s mum here, I’ve been trying to get hold of you all day, but I guess you’re still in school. Anyway, I just wanted to call and say that, yes, you won. But, if we’re going to play chess again, you have to think about your breathing. It’s really annoying when you breathe through your nose all the time. It’s difficult to concentrate with all that noise going on you know, and you take such a long time between moves that I end up forgetting what I’m going to do. I mean, after all, being able to conduct yourself correctly is just as important as winning. So I want us to play again, but I just want you to think about your breathing and try to be as quick as possible. Okay? Bye. Call me soon! SFX: Music ANN: Do you love to win, but hate to lose? Start saving with Riksgälden premium bonds before 20th October. You can win a million, without losing a penny.

Full script of the ad in the original language
SFX: Beep FVO: Hej Phillip, mamma här. Jag har sökt dig hela dagen men du kanske är kvar i skolan. Jag... ville bara ringa och säga, ja du vann. Men om vi ska spela schack igen så måste du tänka på att det är så otroligt irriterande när du andas genom näsan. Och det låter så väldigt högt, och det blir svårt att koncentrera sig, och du tar så lång tid på dig mellan dragen att jag hinner glömma vad jag tänkt göra! Vännen, lika viktigt som att vinna i schack, lika viktigt är det att kunna föra sig när man spelar. Så jag vill att vi spelar igen, men då vill jag att du tänker på hur du andas och att du försöker vara så snabb som möjligt. Okej? Hejhej. Ring sen. SFX: Musik ANN: Gillar du att vinna men hatar att förlora? Börja spara i Riksgäldens nya premieobligationer senast den 20:e oktober. Du kan vinna en miljon och får alltid minst pengarna tillbaka.

Brief Explanation
A woman leaves a message about the rules of chess on her son's answering machine.