Women's Media Circle/body Shop Radio STRONG by Proximity Philippines

STRONG

Pin to Collection
Add a note
Industry Against violence
Media Radio
Market Philippines
Agency Proximity Philippines
Executive Creative Director Simon Welsh
Creative Director Gary Amante
Production HIT Productions
Released August 2010

Credits & Description

Category: Public Health & Safety, Public Awareness Messages
Advertiser: WOMEN'S MEDIA CIRCLE FOUNDATION OF THE PHILIPPINES
Product/Service: WOMEN'S MONTH
Agency: BBDO GUERRERO/PROXIMITY PHILIPPINES
Executive Creative Director: Simon Welsh
Creative Director: Gary Amante
Scriptwriter: Rey Tiempo
Agency Producer: Idda Aguilar
Production Company: HIT PRODUCTIONS, Makati City, THE PHILIPPINES
Date of First Appearance: Jan 1 1900 12:00AM
Entrant Company: BBDO GUERRERO/PROXIMITY PHILIPPINES, Makati City, THE PHILIPPINES

Full script of the ad IN ENGLISH, REGARDLESS OF THE ORIGINAL LANGUAGE OF THE AD
FVO: Once upon a time, a large bird perched on a bamboo stalk. The bird pecked at the bamboo until it split into two. And out came the first humans, the Strong one and the Beautiful one. Strong and Beautiful lived a happy life. But one day, they dreamed of having a child. So they called unto the Supreme Being. Said the Supreme Being: 'One of you has to bear the child. You’ll carry it inside you for nine whole months. You’ll feel pain in your back and hips. You’ll feel nauseous all the time. You’ll vomit. And in giving birth, you may even die.' And to all of these, the woman submitted herself. For her name is Strong. ANN: A celebration of Women's Month, from the Women's Media Circle Foundation of the Philippines.

Full script of the ad in the original language
FVO: Noong unang panahon, may isang malaking ibong dumapo sa isang kawayan. Tinuka niya ito nang tinuka hanggang sa ito'y mabiyak. At lumabas ang mga unang tao. Si Malakas at si Maganda. Namuhay nang masaya si Malakas at si Maganda. Ngunit isang araw, nangarap silang magka-anak. Kaya't tumawag sila kay Bathala. Ani Bathala: 'Kailangang magdalan-tao ang isa sa kanila. Siyam na buwan niyang dadalhin ang sanggol sa kaniyang tiyan. Sasakit ang kaniyang likod at balakang. Mahihilo siyang palagi. Maduduwal. At sa panganganak, maaari pa niya itong ikamatay.' At lahat nang ito'y inako ng babae. Pagkat ang pangalan niya'y Malakas. ANN: A celebration of Women's Month, from the Women's Media Circle Foundation of the Philippines.