Fundació Gala-Salvador Dalí Film, Outdoor, Case study Dali-noh: Dali Back From The Beyond by Dentsu Inc. Tokyo

Adsarchive » Film , Outdoor , Case study » Fundació Gala-Salvador Dalí » Dali-noh: Dali Back From The Beyond

Dali-noh: Dali Back From The Beyond

Pin to Collection
Add a note
Industry Shows, Events & Festivals
Media Film, Outdoor, Billboard, Poster, Transportation & Vehicles, Case study
Market Japan
Agency Dentsu Inc. Tokyo
Production Pyramid Film
Production TYO Inc
Service Agency Daishin Seiki
Service Agency Dentsu Live
Service Agency Rhizomatiks
Released September 2016

Awards

One Show 2017
Design Immersive / Environmental: Indoor Spaces Merit

Credits & Description

Agency: Dentsu Inc. / Tokyo + Dentsu Live Inc. / Tokyo + Rhizomatiks / Tokyo + Daishin Seiki / Saitama
Client: Salvador Dali Exhibition
Category: Entertainment / Games / Toys
Copywriter: Shiro Murakami
Creative Director: Shiro Murakami
Designer: Yumiko Biwa
Production Company: Tessenkai / Tokyo / Tyo Inc. / Tokyo / Pyramid Film Inc. / Tokyo
Director: Ryosuke Omachi / Seiichi Saito
Producer: Shunsuke Omachi / Ayako Watanabe / Kimihiko Yamashita / Tetsuya Hashimoto / Kenji Aritomo
Agency Producer: Keita Yoneyama
Composer: Kanji Shimizu
Creative Team: Masao Takebayashi / Shinichiro Sekiguchi / Yoshiki Horie / Kyohei Kanagawa
Design Firm: Rhizomatiks / Tokyo / Daishin Seiki / Saitama
Digital Artist / Multimedia: Masashi Yasunaga / Kunihiko Kayama / Tatsuya Ishii
Editor: Kohei Sanada / Yuki Tsujimoto
Music & Sound: Kanji Shimizu / Hiroyuki Matsuda / Hiromi Koga / Kazuyuki Haraoka / Takao Nishimura / Kengo Tanimoto / Takayasu Ando
Typographer: Kisyuu