Canon Film WHICH IS REAL? by Hakuhodo C & D Tokyo

Adsarchive » Film » Canon » WHICH IS REAL?

WHICH IS REAL?

Pin to Collection
Add a note
Industry Printers, Scanners & Supplies
Media Film
Market Japan
Agency Hakuhodo C & D Tokyo
Director Jyunji Kojima
Executive Creative Director Toshiki Tan
Creative Director Tsunefumi Shibata, Atsushiro Shimizu
Art Director Yasuzumi Aoki
Copywriter Naoyuki Saito, Atsushiro Shimizu
Producer Ken Takaoka
Account Supervisor Shigetaka Nagashima
Editor Wataru Ichikawa, Tomoya Sato
Released November 2005

Credits & Description

Company: HAKUHODO C & D, JAPAN, Tokyo
Executive Creative Director: Toshiki Tan
Creative Director: Atsushiro Shimizu/Tsunefumi Shibata
Copywriter: Atsushiro Shimizu/Naoyuki Saito
Art Director: Yasuzumi Aoki
Account Supervisor: Shigetaka Nagashima
Advertiser's Supervisor: Tetsuo Hirasawa
Director: Jyunji Kojima
Producer: Ken Takaoka
Lighting Cameraman: Naoki Tsuruta
Editor: Tomoya Sato/Wataru Ichikawa