Film GOODBYE GOLDEN YOUTH by Dentsu Inc. Tokyo

Adsarchive » Film » GOODBYE GOLDEN YOUTH

GOODBYE GOLDEN YOUTH

Pin to Collection
Add a note
Industry Insecticides
Media Film
Market Japan
Agency Dentsu Inc. Tokyo
Director Hideaki Hosono
Executive Creative Director Eiko Sakurai
Art Director Tomohiro Nozawa, Keiji Tajima
Producer Michimasa Ono
Account Supervisor Yasutoshi Sumida
Editor Yoshimasa Kogure, Syuichi Ono
Released April 2004

Credits & Description

Company: DENTSU, JAPAN, Tokyo
Executive Creative Director: Eiko Sakurai
Creative Director: Keiji Tajima
Copywriter: Keiji Tajima
Art Director: Keiji Tajima/Tomohiro Nozawa
Agency Producer: Yumi Kitajima
Account Supervisor: Yasutoshi Sumida
Advertiser's Supervisor: Keiji Tajima
Director: Hideaki Hosono
Producer: Michimasa Ono
Lighting Cameraman: Makoto Shiguma/Yusuke Shimada
Editor: Yoshimasa Kogure/Syuichi Ono