Tokyo Gas Film SUMO MATCH by Dentsu Inc. Tokyo

Adsarchive » Film » Tokyo Gas » SUMO MATCH

SUMO MATCH

Pin to Collection
Add a note
Industry Consumer & Public services
Media Film
Market Japan
Agency Dentsu Inc. Tokyo
Director Hideaki Hosono
Executive Creative Director Toru Midorikawa
Creative Director Osamu Hirata
Art Director Gen Tanaka
Copywriter Yoshimitsu Sawamoto, Sohei Okano, Hidetoshi Kuranari
Producer Shinobu Kanayabashi
Account Supervisor Jun Ohta, Katsushinge Kawamura
Editor Kanda Takeshi
Released March 2005

Credits & Description

Company: DENTSU, JAPAN, Tokyo
Executive Creative Director: Toru Midorikawa
Creative Director: Osamu Hirata/Yoshimitsu Sawamoto
Copywriter: Yoshimitsu Sawamoto/Hidetoshi Kuranari/Sohei Okano
Art Director: Gen Tanaka
Agency Producer: Takato Miyajima
Account Supervisor: Jun Ohta/Katsushinge Kawamura
Advertiser's Supervisor: YOSHIMITSU SAWAMOTO
Director: Hideaki Hosono
Producer: Shinobu Kanayabashi
Lighting Cameraman: Yoshikatsu Yasaki/Yoshihiro Yamada
Editor: Takeshi Kanda