Kirin Film SEVEN SEVENS by Hakuhodo Tokyo

Adsarchive » Film » Kirin » SEVEN SEVENS

SEVEN SEVENS

Pin to Collection
Add a note
Industry Non-alcoholic drinks
Media Film
Market Japan
Agency Hakuhodo Tokyo
Director Katsuhito Ishii
Art Director Kashiwa Sato
Copywriter Masakazu Taniyama
Producer Naruhiko Izawa
Account Supervisor Kohei Kojima, Yuji Muto, Junya Saito, Yumi Takemoto
Editor Yoshinori Makino
Released March 2005

Credits & Description

Company: HAKUHODO, JAPAN, Tokyo
Creative Director: Kashiwa Sato
Copywriter: Masakazu Taniyama
Art Director: Kashiwa Sato
Agency Producer: Yuji Muto/Junya Saito/Yumi Takemoto/Kohei Kojima
Account Supervisor: Yuji Muto/Junya Saito/Yumi Takemoto/Kohei Kojima
Director: Katsuhito Ishii
Producer: NARUHIKO IZAWA
Editor: Yoshinori Makino