Lumix Film MAIKO by Dentsu Kansai

Adsarchive » Film » Lumix » MAIKO

MAIKO

Pin to Collection
Add a note
Industry Photo & Video Cameras, Accessories
Media Film
Market Japan
Agency Dentsu Kansai
Director Wataru Takeishi
Creative Director Tsutomu Takada, Yasumichi Uwagawa, Kazuo Hasegawa
Art Director Katsuyoshi Nihongi, Hirohide Kaneshiro
Copywriter Tomonori Matsushita
Producer Takamitsu Sakuma, Toshihiro Suzuki
Editor Yukito Komori
Released September 2005

Credits & Description

Company: DENTSU KANSAI (TOKYO ROOM), JAPAN
Creative Director: Tsutomu Takada/Yasumichi Uwagawa/Kazuo Hasegawa
Copywriter: Tomonori Matsushita
Art Director: Katsuyoshi Nihongi/Hirohide Kaneshiro
Director: Wataru Takeishi
Producer: Toshihiro Suzuki/Takamitsu Sakuma
Lighting Cameraman: Hatsuhiko Okada/Shogen Yamamoto
Editor: Yukito Komori