Matsushita Electric Industrial Film MANNED FLIGHT by Hakuhodo Tokyo

MANNED FLIGHT

Pin to Collection
Add a note
Industry Batteries
Media Film
Market Japan
Agency Hakuhodo Tokyo
Director Kaoru Yamaguchi
Executive Creative Director Takeshi Yoshida, Yusuke Tanaka, Code Red Films Pvt. Ltd., Monkey Q
Creative Director Katsunori Tsuyama, Satoru Yokoyama, Toshikazu Ieda
Copywriter Kan Ishii, Toshiya Inoue, Kosuke Masuda
Producer Toru Sugawara, Shoji Matsui, Yasuyuki Oka
Account Supervisor Fumio Onchi, Yasuo Endo, Junichi Sawaguchi
Editor Akio Nochi, Shigeru Sasaki
Released December 2006

Credits & Description

Company: HAKUHODO, JAPAN, Tokyo
Executive Creative Director: Q.,Ltd/Takeshi Yoshida,Yusuke Tanaka
Creative Director: Katsunori Tsuyama/Satoru Yokoyama/Toshikazu Ieda
Copywriter: Toshiya Inoue/Kan Ishii/Kosuke Masuda
Account Supervisor: Yasuo Endo/Junichi Sawaguchi/Fumio Onchi
Advertiser's Supervisor: Toshiya Inoue
Director: Kaoru Yamaguchi
Producer: Yasuyuki Oka/Toru Sugawara/Shoji Matsui
Lighting Cameraman: Hisao Hashimoto
Editor: Akio Nochi/Shigeru Sasaki