Meiji Seika Kaisha Film 100% CHOCOLATE by Dentsu Inc. Tokyo

Adsarchive » Film » Meiji Seika Kaisha » 100% CHOCOLATE

100% CHOCOLATE

Pin to Collection
Add a note
Industry Dairy products & Eggs, Confectionery & snacks, Chocolate
Media Film
Market Japan
Agency Dentsu Inc. Tokyo
Director Koichiro Tsujikawa
Executive Creative Director Makoto Tomizawa
Creative Director Satoshi Takamatsu
Copywriter Satoshi Takamatsu
Producer Hiroyuki Taniguchi
Account Supervisor Tatsuo Seido
Editor Masato Sadaoka
Released November 2004

Credits & Description

Company: DENTSU, JAPAN, Tokyo
Executive Creative Director: Makoto Tomizawa
Creative Director: Satoshi Takamatsu
Copywriter: Satoshi Takamatsu
Agency Producer: Michiko Ogasawara
Account Supervisor: Tatsuo Seido
Director: Koichiro Tsujikawa
Producer: Hiroyuki Taniguchi
Lighting Cameraman: Toyotaro Shigemori/Takuji Takemoto
Editor: Masato Sadaoka