Kanebo Home Products Sales Film INVENTION by Dentsu Inc. Tokyo

INVENTION

Pin to Collection
Add a note
Industry Cosmetics & beauty products, Hygiene & Personal Care Products, Soaps
Media Film
Market Japan
Agency Dentsu Inc. Tokyo
Director Yoshinari Kamiya
Creative Director Mayuko Kamo, Nobumitsu Uchida
Art Director Hidetoshi Muramatsu
Copywriter Yoji Sakamoto, Shunkichi Nakazawa
Producer Yoji Kita, Atsushi Tokuue
Account Supervisor Saiji Sakai, Atsuhiro Sekiguchi, Yasuhito Nakamori, Yutaro Numata
Editor Yasuyuki Okamoto
Released January 2005

Credits & Description

Company: DENTSU, JAPAN, Tokyo
Creative Director: Nobumitsu Uchida/Mayuko Kamo
Copywriter: Shunkichi Nakazawa/Yoji Sakamoto
Art Director: Hidetoshi Muramatsu
Agency Producer: Tsuguyuki Saito/Satoko Yanai
Account Supervisor: Saiji Sakai/Atsuhiro Sekiguchi/Yasuhito Nakamori/Yutaro Numata
Director: Yoshinari Kamiya
Producer: Yoji Kita/Atsushi Tokuue
Lighting Cameraman: Kazuhiko Ogura (cameraman)/Satoshi Oyamada (lighting)
Editor: Yasuyuki Okamoto