Matsushita Electric Industrial Film STEP UP AND DOWN by Hakuhodo Tokyo

Adsarchive » Film » Matsushita Electric Industrial » STEP UP AND DOWN

STEP UP AND DOWN

Pin to Collection
Add a note
Media Film
Market Japan
Agency Hakuhodo Tokyo
Director Kosai Sekine
Executive Creative Director Xlmedia Sweden
Creative Director Katsunori Tsuyama, Toshikazu Ieda
Copywriter Kan Ishii, Toshiya Inoue, Kosuke Masuda
Producer Toru Sugawara, Shoji Matsui
Account Supervisor Fumio Onchi
Editor Shinichi Futagami, Dai Haga, Maki Yoshida
Released October 2006

Credits & Description

Company: HAKUHODO, JAPAN, Tokyo
Executive Creative Director: Sweden
Creative Director: Katsunori Tsuyama/Toshikazu Ieda
Copywriter: Toshiya Inoue/Kan Ishii/Kosuke Masuda
Account Supervisor: Fumio Onchi
Advertiser's Supervisor: Toshiya Inoue
Director: Kosai Sekine
Producer: Toru Sugawara/Shoji Matsui
Lighting Cameraman: Yoshinobu Yoshida/Keizo Ichimei
Editor: Maki Yoshida/Dai Haga/Shinichi Futagami