Mitsui Fudosan Film BBQ by Dentsu Inc. Tokyo

BBQ

Pin to Collection
Add a note
Industry Real Estate
Media Film
Market Japan
Agency Dentsu Inc. Tokyo
Director Katsuhito Ishi
Creative Director Hiroshi Sasaki
Copywriter Yoshimitsu Sawamoto
Producer Kenichiro Shimizu, Yuka Asano
Account Supervisor Katsuta Tsuji
Editor Yoshinori Makino
Released June 2005

Credits & Description

Company: SHINGATA, JAPAN, Tokyo
Creative Director: Hiroshi Sasaki
Copywriter: YOSHIMITSU SAWAMOTO
Account Supervisor: Katsuta Tsuji
Advertiser's Supervisor: Hiroshi Sasaki
Director: Katsuhito Ishi
Producer: Kenichiro Shimizu/Yuka Asano
Lighting Cameraman: Hiroshi Machida/Taro Kimura
Editor: Yoshinori Makino