Sony Music Entertainment Film SUMO by Dentsu Inc. Tokyo

SUMO

Pin to Collection
Add a note
Industry Publishing, streaming & media
Media Film
Market Japan
Agency Dentsu Inc. Tokyo
Director Atsushi Sanada
Art Director Yoichi Komatsu
Copywriter Takuma Takasaki
Producer Tamotsu Kosano, Yuji Ozawa
Account Supervisor Keiichi Yoshizaki
Editor Tomoko Maeda, Takayuki Mori
Released March 2004

Credits & Description

Company: DENTSU, JAPAN, Tokyo
Creative Director: Yoichi Komatsu
Copywriter: Takuma Takasaki
Art Director: Yoichi Komatsu
Agency Producer: Keiichi Yoshizaki
Account Supervisor: Keiichi Yoshizaki
Advertiser's Supervisor: Keiichi Yoshizaki
Director: Atsushi Sanada
Producer: Tamotsu Kosano/Yuji Ozawa
Lighting Cameraman: Shuhei Umene
Editor: Tomoko Maeda/Takayuki Mori