Subaru Film LOVE LETTERS by Dentsu Inc. Tokyo

Adsarchive » Film » Subaru » LOVE LETTERS

LOVE LETTERS

Pin to Collection
Add a note
Industry Business equipment & services, Corporate Image
Media Film
Market Japan
Agency Dentsu Inc. Tokyo
Director Tatsutoshi Onodera
Executive Creative Director Sakae Yamaguchi
Creative Director Mamoru Sakurai, Masatoshi Ikeda
Copywriter Yosuke Hiraishi, Yoji Sakamoto, Hisamu Yamada
Producer Akira Uematsu, Junichi Kuchiishi
Account Supervisor Gen Sano
Editor Tomohiro Tatsumoto, Tsutomu Ogawa
Released February 2005

Credits & Description

Company: DENTSU, JAPAN, Tokyo
Executive Creative Director: Sakae Yamaguchi
Creative Director: Masatoshi Ikeda/Mamoru Sakurai
Copywriter: Hisamu Yamada/Yosuke Hiraishi/Yoji Sakamoto
Agency Producer: RIKUICHIRO MORINAGA
Account Supervisor: Gen Sano
Advertiser's Supervisor: MASATOSHI IKEDA
Director: Tatsutoshi Onodera
Producer: Junichi Kuchiishi/Akira Uematsu
Lighting Cameraman: Masao Nakabori/Yamato Ishii
Editor: Tsutomu Ogawa/Tomohiro Tatsumoto