The Yomiuri Shimbun Film SUPER GRANDMA by Dentsu Inc. Tokyo

Adsarchive » Film » The Yomiuri Shimbun » SUPER GRANDMA

SUPER GRANDMA

Pin to Collection
Add a note
Industry Newspapers
Media Film
Market Japan
Agency Dentsu Inc. Tokyo
Director Hideaki Hosono
Creative Director Ichiro Kamata, Yoshimitsu Sawamoto
Art Director Yoshimitsu Sawamoto
Copywriter Souhei Okano
Producer Takeshi Fukuda
Account Supervisor Ikuko Wakiya, Tsuyoshi Iwashita
Editor Yoshimasa Kogure, Tsuyoshi Kanda
Released November 2004

Credits & Description

Company: DENTSU, JAPAN, Tokyo
Creative Director: Ichiro Kamata/Yoshimitsu Sawamoto
Copywriter: Souhei Okano
Art Director: YOSHIMITSU SAWAMOTO
Account Supervisor: Tsuyoshi Iwashita/Ikuko Wakiya
Director: Hideaki Hosono
Producer: Takeshi Fukuda
Lighting Cameraman: Yingporn Anaman/Isarapan Patchatapakorn
Editor: Yoshimasa Kogure/Tsuyoshi Kanda